Posts Tagged ‘กระเทย’

ชีวิต…กระเทย

Posted by: kratauy on กันยายน 7, 2010

ประเภทของเภทที่สาม

Posted by: kratauy on ตุลาคม 8, 2009

ข้อดีของการเป็นกระเทย

Posted by: kratauy on มกราคม 27, 2009

หลงรักผู้ชายแท้

Posted by: kratauy on มกราคม 23, 2009

ทำไมต้องเป็นกระเทย

Posted by: kratauy on มกราคม 22, 2009

กระเทยแก่โดนหลอก

Posted by: kratauy on มกราคม 19, 2009

อีกหนึ่งที่เที่ยวของชาวเรา

Posted by: kratauy on ตุลาคม 30, 2008

เซ็กส์กับกระเทย

Posted by: kratauy on ตุลาคม 20, 2008

รักคุด

Posted by: kratauy on ตุลาคม 20, 2008