Posted by: kratauy | ตุลาคม 12, 2008

งูกินหาง

งูกินหาง

จำนวนผู้เล่น    8-10 คน

 วิธีเล่น:       

ผู้เล่นมีจำนวน 8-10 คน แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายที่ 1 จะต้องเป็นพ่องู” 1 คน ฝ่ายที่ 2 มี แม่งู” 1 คน ที่เหลือเป็น ลูกงูซึ่งผู้เล่นเป็นลูกงูจะต้องเกาะเอวผู้เล่นเป็นแม่งู จากนั้น พ่องูเริ่มถามว่าแม่งูเอ๋ยแม่งูและลูกงูก็ร้องตอบว่า เอ๋ยพอช่วงท้ายพ่องูถามว่า กินหัว กินหางแม่งูตอบว่า กินกลางตลอดตัวผู้เป็นพ่องูจะไล่จับลูกงูจากปลายแถว ฝ่ายแม่งูจะต้องกางมือเพื่อป้องกันลูก หากลูกงูตัวใดถูกพ่องูดึงจนหลุดออกจากแถวไป ก็จะต้องออกจากการเล่น ผู้เล่นที่เหลือก็เริ่มเล่นกันอีกจนกว่าลูกงูจะถูกจับจนหมด

คำร้องเพลง

พ่องู …แม่งูเอ๋ย

แม่งู…เอ๋ย

พ่องู…กินน้ำบ่อไหน

แม่งู…กินน้ำบ่อโศก

พร้อม…โยกไปก็โยกมา

พ่องู…แม่งูเอ๋ย

แม่งู…เอ๋ย

พ่องู…กินน้ำบ่อไหน

แม่งู…กินน้ำบ่อทราย

พร้อม…ย้ายไปก็ย้ายมา

พ่องู…แม่งูเอ๋ย

แม่งู…เอ๋ย

พ่องู…กินหัวกินหาง

แม่งู…กินกลางตลอดตัว


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: