Posted by: kratauy | ตุลาคม 12, 2008

งูกินหาง

งูกินหาง

จำนวนผู้เล่น    8-10 คน

 วิธีเล่น:       

ผู้เล่นมีจำนวน 8-10 คน แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายที่ 1 จะต้องเป็นพ่องู” 1 คน ฝ่ายที่ 2 มี แม่งู” 1 คน ที่เหลือเป็น ลูกงูซึ่งผู้เล่นเป็นลูกงูจะต้องเกาะเอวผู้เล่นเป็นแม่งู จากนั้น พ่องูเริ่มถามว่าแม่งูเอ๋ยแม่งูและลูกงูก็ร้องตอบว่า เอ๋ยพอช่วงท้ายพ่องูถามว่า กินหัว กินหางแม่งูตอบว่า กินกลางตลอดตัวผู้เป็นพ่องูจะไล่จับลูกงูจากปลายแถว ฝ่ายแม่งูจะต้องกางมือเพื่อป้องกันลูก หากลูกงูตัวใดถูกพ่องูดึงจนหลุดออกจากแถวไป ก็จะต้องออกจากการเล่น ผู้เล่นที่เหลือก็เริ่มเล่นกันอีกจนกว่าลูกงูจะถูกจับจนหมด

คำร้องเพลง

พ่องู …แม่งูเอ๋ย

แม่งู…เอ๋ย

พ่องู…กินน้ำบ่อไหน

แม่งู…กินน้ำบ่อโศก

พร้อม…โยกไปก็โยกมา

พ่องู…แม่งูเอ๋ย

แม่งู…เอ๋ย

พ่องู…กินน้ำบ่อไหน

แม่งู…กินน้ำบ่อทราย

พร้อม…ย้ายไปก็ย้ายมา

พ่องู…แม่งูเอ๋ย

แม่งู…เอ๋ย

พ่องู…กินหัวกินหาง

แม่งู…กินกลางตลอดตัว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: